• Szkoła podstawowa
    Szkoła podstawowa
    • edukacja dwujęzyczna w klasach 1–8
    • rozszerzone programy nauczania
    • bogata oferta zajęć dodatkowych
  • Dwujęzyczne przedszkole
    Dwujęzyczne przedszkole
    • english every day
    • nauka przez zabawę
    • rozszerzony, dwujęzyczny program edukacji przedszkolnej

Aktualności


Witamy w CET

  • O nas

    Centrum Edukacji Twórczej powstało z potrzeby zapewnienia edukacji na najwyższym poziomie.

     

    Jesteśmy wyjątkową placówką edukacyjną, nowoczesną, technologicznie nadążającą za światowymi trendami, łamiąca utarte stereotypy i ograniczenia.

     

    Na bazie najnowszych technologii IT, w jakie wyposażona jest każda sala lekcyjna, uczniowie w naturalny sposób korzystają z narzędzi multimedialnych, wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy.

     

    Zapewniamy dzieciom optymalne warunki rozwoju fizycznego: nowoczesną halę sportową, boisko piłki nożnej, doświadczonych instruktorów i nauczycieli.

     

    Centrum Edukacji Twórczej to przede wszystkim wysoki poziom edukacji, innowacyjność oraz wysoka indywidualizacja procesu kształcenia.

  • Nasza misja

    Naszą misją jest sprawianie, by nasi uczniowie czuli pasję do nauki, byli wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na świat. Koncentrujemy się na wyzwalaniu w uczniach potencjału do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolności krytycznego myślenia. Wzmacniamy ich kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie.

     

    Stwarzamy warunki do prezentowania osiągnięć uczniów, aby mogli odczuwać satysfakcję z działalności twórczej.

     

    Zachęcamy uczniów, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy są wrażliwymi i odpowiedzialnymi obywatelami świata.

     

    Każdemu z naszych podopiecznych stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju przez dostęp do innowacyjnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

     

    Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie horyzontów i odkrywanie talentów naszych podopiecznych.

  • Co nas wyróżnia?

    W celu stworzenia naturalnych warunków sprzyjających nabywaniu języka angielskiego oferujemy nauczanie dwujęzyczne, które wyposaża naszych wychowanków w kompetencje językowe, umożliwiające naturalne porozumiewanie się w języku angielskim.

     

    Już w przedszkolu nauczamy dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Oferujemy bogaty pakiet zajęć dodatkowych, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania własnych pomysłów.

     

    Kadrę pedagogiczną tworzą kreatywni nauczyciele z najlepszymi kwalifikacjami, pełni pasji, mający pomysł na nowoczesną edukację.

     

    Rozwój fizyczny jest istotnym elementem edukacji, dlatego zapewniliśmy uczniom profesjonalne zaplecze sportowe. Nasi uczniowie mogą korzystać z dużego boiska sportowego, placu zabaw oraz dużej, nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej.

     

    Pomieszczenia szkolne zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie uczniów.

Nasze oddziały

Wirtualna wycieczka po CET

Fotowycieczka po CETTu jesteśmy