Pani Ania

Pani Ania
Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • taekwon-do

Oddział CET
Szkoła