Pani Magda

„Wychowawca w pracy z dzieckiem powinien być ogrodnikiem.
W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie. Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną. Nie wyciąga on roślin po to, by rosły. Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody, troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rośliny.”

Doświadczenie zawodowe

 • Magister Pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolneji wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki leczniczej
 • Studia podyplomowe z zakresu Sztuki (plastyka, muzyka,wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych) – aktualnieFormy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie
  Kurs Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
  Wieloletnia działalność w szeregach ZHR- prowadzenie drużyny harcerskiej 11PDH,,Ogień’’
Pani Magda
Informacje dodatkowe

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciel plastyki
 • nauczyciel techniki
 • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
  • „Mały artysta”

Oddział CET
Szkoła