Pani Gabriela

Uwielbiam pracować z dziećmi i wspólnie z nimi każdego dnia na nowo

odkrywać tajemnice życia i dynamicznie zmieniający się świat. Od wielu lat zafascynowana konstruktywizmem poznawczym J. Piageta, konstruktywizmem społecznym L. Wygotskiego  oraz kognitywistyką  ( nauka zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem.) stosuję metody i strategie nauczania, które w literaturze pedagogicznej noszą miano teorii nowoczesnego kształcenia, pozwalającej dzieciom uczyć się skutecznie tzn. konstruować indywidualnie wiedzę, interpretować i modyfikować według posiadanych doświadczeń i pozyskiwanej nowej wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i zainteresowaniom uczniów w młodszym wieku szkolnym wykorzystuję ich wrodzony potencjał w oparciu o wiedzę  z zakresu „Inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera.

Kocham swój zawód i cały czas udoskonalam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego i efektywnego nauczania i uczenia się.

Doświadczenie zawodowe

  • Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim stażem w szkołach podstawowych oraz kilkuletnim stażem

na Wyższych Uczelniach Pedagogicznych.

    Zainteresowania

  • Całe swoje życie uprawiam różne sporty pływanie, jogging, callanetics a obecnie nordic walking,
  • Lubię muzykę i śpiew,
  • Ciągle poszukuję nowych rozwiązań w życiu czytając psychologię,
  • Ostatnich kilka lat pasjonuję się nauką języka angielskiego.
Pani Gabriela
Informacje dodatkowe

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Oddział CET
Szkoła