Pan Piotr

Pan Piotr
Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • „Piłką do kosza”

Oddział CET
Szkoła