Pan Robert

Pan Robert
Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • szkolne koło sportowe
    • „Królowie boiska”

Oddział CET
Szkoła