Szkoła Tańca „Dance pro”

Szkoła Tańca „Dance pro”
Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • „Wyginam śmiało ciało”

Oddział CET
Szkoła