Zgłoszenie dziecka do Centrum Edukacji Twórczej nie mogło być prostsze! Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej, prowadzonych przez nas w Kowalach tuż za granicą Gdańska, odbywa się poprzez wypełnienie prostego, jasnego w odbiorze formularza zgłoszeniowego. By zadeklarować chęć zapisania swojej pociechy do jednego z naszych oddziałów, wystarczy uzupełnić przez Internet wszystkie niezbędne informacje i kliknąć „Wyślij”.

 

Edukacja i zrównoważony rozwój dziecka to nie wydatek, lecz inwestycja, która procentuje! Pozwól nam wesprzeć Cię w poszerzaniu wiedzy oraz pielęgnowaniu talentów Twojego dziecka.

 

Oddział CET

Przedszkole CET

do grupy:

rok:

Szkoła podstawowa CET

rok:

do klasy:


Dane osoby zgłaszającej

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:


Dane dziecka

Imiona:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

Miejsce urodzenia:


Adres zameldowania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania dziecka.


Adres zamieszkania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
taknie


Dane matki

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania matki jest inny niż adres zameldowania dziecka.


Adres zamieszkania matki

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:


Dane ojca

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania ojca jest inny niż adres zameldowania dziecka.


Adres zamieszkania ojca

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:


Dane obecnej szkoły dziecka

Nazwa i numer szkoły:

Ulica i numer:

Miejscowość:


Oświadczenia i upoważnienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska w procesie rekrutacji.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3, 80-180 Kowale.
 • Inspektorem ochrony danych jest osoba upoważniona przez organ prowadzący Szkołę Podstawową CET.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Szanowni Państwo,
w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowa 3, 80-180 Kowale jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul Gruszkowa 3, 80-180 Kowale tel.: +48 505 650 500, +48 508 168 069, e-mail: sekretariat@cet-edu.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9570061173.
 • Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych osobowych jest Pani Małgorzata Rudkowska.
 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z podpisaną przez Panią/Pana umową.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub realizacji celów wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych celów.
 • Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia edukacji dziecka.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Centrum Edukacji Twórczej przy ul. Gruszkowej 3, Kowale.


Call Now Button
Centrum Edukacji Twórczej

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close