„Szach i mat”

Na zajęciach „Szach i mat” uczniowie zgłębiają tajniki gry w szachy, rozwiązują zadania szachowe, rozgrywają i analizują partie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla początkujących szachistów, jak i dla tych, którzy opanowali już zasady poruszania się bierek. Ukoronowaniem pracy w grupach jest odbywający się co roku turniej szachowy – Mistrzostwa Szkoły Podstawowej CET w Szachach.

„Odyseja umysłu”

„Odyseja umysłu” to program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind, mający na celu inspirowanie kreatywnego rozwoju i krytycznego myślenia przez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów. Program „Odyseja umysłu” jest realizowany w dwóch drużynach warsztatowych działających w Szkole Podstawowej CET przez odpowiednio wyszkolonego trenera. Tworzymy pierwszą grupę wiekową – uczniów szkoły podstawowej. Na zadania realizowane przez naszą grupę składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Uczestnicy zajęć samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy.

Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są:

  • samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich),
  • odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania,
  • szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

„Wyrusz z nami w podróż, jaką jest edukacja!” – to motto programu „Odyseja umysłu”, które motywuje nas do pracy podczas zajęć.

„I ty potrafisz!”

Zajęcia „I ty potrafisz!” to eksperymenty, rebusy, budowle przestrzenne, wyszywanie, budowanie domków z wyposażeniem, konstrukcje z materiału przyrodniczego.

„Mistrzowie kodowania”

„Mistrzowie kodowania” to ogólnopolski program mający na celu rozwiniecie umiejętności programowania od najmłodszych lat. Przez pierwsze osiem tygodni zajęć uczniowie poznają wszystkie moduły programowania, aby następnie tworzyć własne aplikacje lub gry za pomocą przyjaznego środowiska programistycznego Scratch.

„MiniLogika”

Zajęcia informatyczne „MiniLogika” są przeznaczone dla początkujących uczniów i mają za zadanie poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia zdobytej na lekcjach informatyki oraz kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki, umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.

Celem zajęć jest również kształtowanie u uczniów nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki, wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych, tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania, grafiki, pisarstwa oraz prezentowania i publikowania informacji; kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną, rozwijanie umiejętności systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości.

 

„RoboLego Science Club”

Zajęcia „RoboLego Science Club” to zajęcia robotyki prowadzone przy użyciu klocków Lego sterowanych za pomocą stworzonych przez siebie programów.

Lego WeDo to najlepsze narzędzie do nauki robotyki we wczesnym etapie rozwoju. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności manualne a z czasem poznają zagadnienia z robotyki, matematyki oraz programowania.

Starsze dzieci korzystają z bardziej zaawansowanych narzędzi do nauki robotyki (Lego EV3). Przeważnie są to zajęcia tematyczne prowadzone w grupach dwu- lub trzyosobowych, podczas których uczniowie pracują przy dłuższym (czasami kilkutygodniowym) projekcie.

Koło matematyczne dla klas V i VI

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas V i VI naszej szkoły do udziału w zajęciach dodatkowych z matematyki. Podczas zajęć będziemy:

– rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności,

– przygotowywać się do konkursów,

– rozwiązywać łamigłówki m.in. tangram, sudoku, krypatrytmy,

– układać różne odmiany kostek Rubika,

– wyszukiwać i poznawać ciekawostki matematyczne, np. co to jest wstęga Möbiusa czy butelka Kleina,

– korzystać z aplikacji matematycznych.

Mecze matematyczne

 

Zajęcia są kierowane dla uczniów od IV klasy Szkoły Podstawowej CET w Kowalach. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia będą się przygotowywać do konkursu matematycznego organizowanego przez Stowarzyszenie,, bez rutyny” wraz z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Pomorskie Mecze Matematyczne to, jedyne w swoim rodzaju, drużynowe konkursy matematyczne: prowadzone są w formule, która wspaniale promuje zarówno samą matematykę, jak i zajmowanie się matematyką, oraz przede wszystkim uczniów, ich nauczycieli i macierzyste szkoły. Każdy mecz, bo o takiej rywalizacji tu mowa, poprzez swoją oprawę, staje się świętem matematyki w danej szkole. Rozgrywki owocują nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczycielami i szkołami, współpracą kółek matematycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi wydarzeniami. Pamiętamy też, że mecz to nie tylko rywalizacja ale także fantastyczna okazja by nauczyć się czegoś nowego, by zdobyć doświadczenia w publicznych wystąpieniach oraz prezentowaniu własnych racji.Nauczycielki matematyki SP CET zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas IV – VI.

 

Koło matematyczne dla klasy IV

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV naszej szkoły do udziału w zajęciach dodatkowych z matematyki. Podczas zajęć będziemy:

– rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności,

– przygotowywać się do konkursów,

– rozwiązywać łamigłówki m.in. tangram, sudoku, krypatrytmy,

– układać kostkę Rubika,

– wyszukiwać i poznawać ciekawostki matematyczne, np. co to jest wstęga Möbiusa,

– korzystać z aplikacji matematycznych.

Koło matematyczne „MŁODY MATEMATYK”

Zajęcia są kierowanie dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej CET w Kowalach. Treści programu koła matematycznego będą dostosowane do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz umożliwianie uzyskania wiedzy na wyższym poziomie. Moim zadaniem będzie zachęcić uczniów uczęszczających na zajęcia do podejmowania różnych działań matematycznych. Przygotowane zadania i ćwiczenia będą miały na celu rozbudzanie ciekawości ucznia oraz jego zainteresowań a także rozwijanie logicznego myślenia, zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i samo uczenia się. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas III SP Cet na zajęcia.

„Przyrodniczy miszmasz edycja I”

Podczas zajęć uczniowie będą poznawać, uzupełniać i utrwalać ciekawe zagadnienia biologiczne, chemiczne, geograficzne i fizyczne jak na przykład: napięcie powierzchniowe wody, dyfuzja gazów, mieszanie i rozpuszczanie się substancji, powstawanie zjawisk atmosferycznych, załamanie światła, proste reakcje chemiczne, mapa hipsometryczna, mapa smakowa języka, wykrywanie skrobi. Zajęcia skierowane do uczniów klas I – III.

„Przyrodniczy miszmasz edycja II”

PKontynuacja Przyrodniczego MiszMaszu, jeszcze więcej eksperymentów, jeszcze więcej zabawy. Na zajęciach poznamy niezwykłe zwierzęta Świata, napoimy rośliny napojami gazowanymi. Także stworzymy smog w słoiku. Nie zapomnimy o ptakach przed zimą i zadbamy o pożywienie dla nich. Zajęcia poszerzające wiedzę przyrodniczą, skierowane do uczniów klas II-IV.

„Chemię da się lubić”

 Zajęcia „Chemię da się lubić” przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI, wykazujących chęć do nauki chemii. W sposób ciekawy i interesujący, z dawką doświadczeń i zabawy uczniowie zaznajomią się z podstawami chemii. Tak aby na kolejnych etapach edukacji chemia nie sprawiała im problemów. Na zajęciach uczniowie poznają także techniki kryminalistyczne wykorzystujące chemię.

 

„Biologię da się lubić”

Zajęcia „Biologię da się lubić” przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI, wykazujących chęć do nauki biologii. W sposób ciekawy i interesujący, z dawką doświadczeń i zabawy uczniowie zaznajomią się z podstawami biologii. Tak aby na kolejnych etapach edukacji biologia nie sprawiała im problemów. Na zajęciach uczniowie poznają także techniki kryminalistyczne wykorzystujące biologię.

„Co w przyrodzie ciekawego?”

Dlaczego komórki miodu nie są okrągłe? Czy zwierzęta potrafią liczyć? Co łączy ślimaka z tornadem i kwiatem słonecznika? Skąd wiadomo ile drzew jest w lesie? Na te i podobne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas zajęć „Co w przyrodzie ciekawego”. Za pomocą przedmiotów codziennego użytku dowiemy się, dlaczego jabłko pływa, a ziemniak tonie; dlaczego czapla stoi na jednej nodze i się nie przewraca. Jednym słowem w atrakcyjny sposób odkryjemy wiele ciekawostek przyrodniczych, a także (!) poznamy zaskakujące zależności pomiędzy przyrodą, a … matematyką:) Zapraszam!
Zajęcia dla uczniów klas IV.

„Zaczarowany długopis”

Program koła polonistycznego „Zaczarowany długopis” stworzony został dla uczniów klasy szkoły podstawowej,  którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach, ponieważ pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę polonistyczną oraz rozwijać zainteresowania i zdolności literackie. Tak, więc zajęcia koła skupiają miłośników języka polskiego, odbywają się raz w tygodniu i są nieobowiązkowe.

Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do podejmowania nowych, ambitnych poczynań. Jego priorytetowym zadaniem jest wyzwolenie aktywności, inicjatywy, poczucia własnej wartości i samodzielności. Dobór treści kształcenia pozwala na rozwój zainteresowań literaturą narodową oraz językiem ojczystym, a także zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

 

„Kółko dziennikarskie ”

Celem działania kółka dziennikarskiego jest wyposażenie uczniów  w podstawową wiedzę i umiejętności , które umożliwią redagowanie gazetki szkolnej.

Uczestnictwo w zajęciach zakłada zdobywanie przez młodych dziennikarzy umiejętności współpracy w grupie, planowanie, organizowanie pracy, doskonalenie komunikacji, przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu, rozumienie roli i natury mediów we współczesnym świecie, umiejętność  argumentowania i formułowania sądów, doskonalenie selekcjonowania informacji, szkolenie zasad ortografii i interpunkcji, dbanie o estetykę i formę graficzną tekstu, rozpowszechnianie twórczości własnej  , promowanie talentów.

Uczniowie będą szkolić poruszanie się po zasobach Internetu w celu zdobywania, selekcjonowania i opracowywania informacji.

Udział w pracach kółka ma umożliwić umiejętność wyrażania własnych przeżyć i przemyśleń, budować  przywiązanie do szkoły, do grupy, poprzez wspólne działania ukierunkowane na dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły, przeprowadzanie wywiadów z rówieśnikami i nauczycielami, informowanie o konkursach.

Program zajęć będzie uwzględniał także elementy retoryki jako sztuki  sprawnego, pięknego, logicznego  posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

Uczniowie na zajęciach poznają terminologię dziennikarską, konstrukcję gatunków dziennikarskich oraz zdobędą wiedzę praktyczną, która umożliwi wydawanie ze stała częstotliwością gazetki szkolnej, której nazwę uczestnicy kółka ustalą na zajęciach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV- VI.

„Fun with English”

„Fun with English” to zajęcia językowe prowadzone na bazie gier i zabaw, mające na celu oswajanie uczniów z językiem angielskim i wyrabianie w nich swobody wypowiadania się w sytuacjach pozalekcyjnych, a wszystko to z towarzyszeniem muzyki i dużej dawki humoru.

„Ole!”

Nauka poprzez muzykę?? Tak! Uczenie się języka poprzez słuchanie piosenek to jeden z najprzyjemniejszych i najefektywniejszych sposobów na poszerzenie zasobu słownictwa, ćwiczenie wymowy, rozumienia ze słuchu, a nawet poprawnej pisowni. Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość języka hiszpańskiego, a do tego kochasz śpiewać, to kółko jest właśnie dla Ciebie!

 

MERCI, KL 1-3”

Kochasz języki obce? Lubisz poznawać kulturę innych krajów?
Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, zapraszam Cię na zajęcia dodatkowe z języka francuskiego.
W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe zwroty i słownictwo, posłuchać i zaśpiewać francuskie piosenki, a także  poznać bliżej Francję, jej mieszkańców, kuchnię oraz wiele ciekawostek na temat tego pięknego kraju

MERCI, KL 4-6”

Kochasz języki obce? Lubisz poznawać kulturę innych krajów?
Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, zapraszam Cię na zajęcia dodatkowe z języka francuskiego.
W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe zwroty i słownictwo, posłuchać i zaśpiewać francuskie piosenki, a także  poznać bliżej Francję, jej mieszkańców, kuchnię oraz wiele ciekawostek na temat tego pięknego kraju

Danke 1

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego dla początkujących, to kurs dla uczniów klas 4-6, którzy kochają języki i chcą rozpocząć swoją przygodę z językiem niemieckim. Na zajęciach poznamy słownictwo, przydatne zwroty oraz dowiemy się więcej o naszych sąsiadach.

Danke 2

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego dla kontynuujących , to kurs dla uczniów klas 4-6 którzy już rozpoczęli swoją przygodę z językiem niemieckim lub są gotowi na intensywny kurs i chętnie poszerzą swoją wiedzę o naszych sąsiadach i ich języku.

Danke 3

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego dla zaawansowanych, to kurs dla uczniów klas  5 i 6 , którzy chcą kontynuować swoją przygodę z językiem niemieckim.  Na zajęciach będziemy poszerzać dotychczas poznane słownictwo i zwroty oraz dążyć do swobodnego komunikowania się w języku niemieckim

 

„Nowe szaty króla”

Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów klas 4/ 5 SP CET.

W czasie zajęć przybliżymy sobie historię Polski, lecz nieco z innej perspektywy.

Spojrzymy na historię naszych władców (królów, książąt), nie z punktu polityka, a zwykłego człowieka, który borykał się z niezrozumieniem, a jego życie pełne było tajemnic i strachu.

Odkryjmy co trapiło Bolesława Chrobrego, dlaczego Władysław Łokietek był mało poważany w Europie, a Anna Jagiellonka uważana była za najbrzydszą kobietę wszechczasów.

O tym nie mówi się w szkole! O tym powiemy sobie my!!!!

Jak pracujemy:

  • Metodą projektów ( iPady)
  • Wycieczki
  • Materiały multimedialne

„Nie pytaj o Polskę”

„Nie pytaj o Polskę”, to tytuł piosenki Grzegorza Ciechowskiego, która jako jedna z wielu wpłynęła na pokolenie mieszkańców PRL-u.

Zajęcia te przeznaczone są głównie dla uczniów klasy 6 SP CET, oraz stanowią kontynuację jak i uzupełnienie zajęć prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym.

Prócz zagadnień politycznych, skupimy się głównie na przemianach kulturowych (sztuka, muzyka) które ukształtowały pokolenie naszych rodziców. Wiele uwagi poświęcimy twórczości polskich muzyków (Czesław Niemen, Jacek Kaczmarski, grupa Perfect i inne), poetów i reżyserów, których dorobek był formą odreagowania codziennych frustracji.

Przybliżymy sobie biografię wielu działaczy (Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Henryka Krzynowos, Jerzy Popiełuszko) których zaangażowanie doprowadziło do przemian i obalenia dawnego ustroju.

Jak będziemy pracować?

  • Metodą projektów
  • Wycieczki
  • Burzy mózgów
  • Obejrzymy oryginalne kroniki filmowe okresu PRL, fragmentu filmów, które poddawać będziemy dogłębnej analizie.

 

Pokażmy, że czasy komuny miały swoje blaski i cienie ;)

„Bystre niedźwiadki”
Drużyna harcerska

„Śpiewajmy razem”

Na zajęciach „Śpiewajmy razem” będziemy uczyć się śpiewu zbiorowego i indywidualniego.

 

 

Chór Szkolny Vivo

Miejsce w którym razem będziemy się bawić muzyką, szlifować słuch, emisję głosu ale przede wszystkim śpiewać ile dusza zapragnie. Trenujemy śpiewanie i solo i harmonicznie. Repertuar jest zróżnicowany, zawierający utwory poważne, patriotyczne oraz na uroczyste okazje ale również rozrywkowe. Planujemy jak najwięcej występów. Zespół przeznaczony dla dzieci od klasy 3 wzwyż.

Zespół Wokalny Cantabile

Śpiewamy nasze ulubione piosenki, ćwiczymy nasz głos, nasz słuch, nasze poczucie rytmu świetnie się przy tym bawiąc. Muzykujemy razem i osobno, puszczamy wodze fantazji w interpretacjach tworzenia. Zespół przeznaczony dla dzieci klas 1-2.

Nauka gry na keyboardzie Grajmy razem

Uczymy się grać na keyboardzie, dostosowujemy poziom nauczania do stopnia zaawansowania każdego ucznia. Od podstaw, prostych melodii granych jedną ręką do prostych kompozycji klasycznych. Grupa przeznaczona dla wszystkich uczniów klas podstawowych.

 

Nauka gry na gitarze Hendrix

Uczymy się grać na gitarze od podstaw, nauki akordów, ćwiczeń rytmicznych , łatwych piosenek poprzez trudniejsze kompozycje, ćwiczenie utworów na dwie gitary, improwizacje muzyczne.

Grupa przeznaczona dla wszystkich uczniów klas podstawowych.

 

„Zajęcia taneczne”

Zajęcia taneczne w ramach zajęć dodatkowych charakteryzują się nauką podstawowych kroków stylu
dancehall, fitness oraz cheerleader. Głównym celem lekcji jest rozwinięcie koordynacji ruchowej,
muzyczne oraz emocjonalne. Taniec to nie tylko połączenie kilku ruchów. Jest to także możliwość
rozładowania stresu, odkrycia w sobie talentu, odzwierciedlenia emocji poprzez muzykę i ruch oraz
mentalnego odprężenia. Kolejnym ważnym czynnikiem jest również zapoznanie z kulturą taneczną
stylów wyżej wymienionych. Umiejętności, ale również dostarczenie wiedzy jest podstawą takich
zajęć.
Zajęcia podzieloną są na grupy wiekowe:
Klasa I
Klasa II-III
Klasa IV-VI
Jest również możliwość stworzenia grupy tanecznej, reprezentującej szkołę podczas różnego typu
wydarzeń.

 

 

„Mały artysta klasa I”

Zajęcia „Mały artysta”  są przeznaczone dla uczniów wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

„Mały artysta klasa II”

Zajęcia „Mały artysta”  są przeznaczone dla uczniów wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

„Mały artysta klasa III”

Zajęcia „Mały artysta”  są przeznaczone dla uczniów wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

„Klub cheerleaderek”

Zajęcia doskonale rozwijające nasze umiejętności wokalno-rytmiczne. Nauczymy się ciekawych utworów, do których będziemy mogli stworzyć własną choreografię taneczną.

„Dzwonki na wesoło”

Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla dzieci w każdym wieku. Mają na celu kształtowanie umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych, także w rytm muzyki. Rozbudzą w nas wrażliwość artystyczną, rozwiną uzdolnienia muzyczne, a także ukształtują nasze umiejętności wykonawcze. Będziemy mogli nie tylko zagrać ulubioną melodię, ale również stworzyć swój własny akompaniament muzyczny.

Pracownia ceramiki

Na zajęciach z ceramiki, dzieci będą pracowały z gliną. Na początku poznamy ten, nowy i ciekawy naturalny surowiec, dający ogromne możliwości. Glina jest niezwykłym i plastycznym materiałem, dzięki któremu dzieci odkrywają świat i swoje możliwości plastyczne, tworzą niezwykłe przedmioty, rzeźby, postacie, zwierzęta, pobudzając w ten sposób nieograniczoną wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie podczas zajęć, wyciszają się, stymulują swoją sprawność manualną ( co wpływa także na umiejętność pisania), budują poczucie własnej wartości i swoich umiejętności.

Na zajęciach ceramicznych, nauczymy się jak zaplanować i zaprojektować naczynie, nauczymy się cierpliwości i kreatywności, aby przystąpić do tworzenia indywidualnych, unikatowych form i naczyń, które ostatecznie zostaną wypalone w piecu.

Zajęcia z ceramiki, sprawiają dzieciom, przede wszystkim ogromną frajdę!!!!!

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach, grupa I -uczniowie klas 1-3,
grupa II- uczniowie klas 4-6.

Zapraszamy na niezwykłą przygodę z ceramiką!!!!!!

Pracownia sztuki

Na zajęciach dodatkowych rozwijać będziemy sprawność manualną, poznamy różne formy artystycznego wyrazu, od rysowania pastelami, ołówkami, poprzez malarstwo, w stylu wielkich mistrzów, studium postaci i martwej natury, kończąc, na malowaniu na tkaninie i szkle!!!

Będziemy tworzyć prace plastyczne i rzeźbiarskie z materiałów ekologicznych oraz odpadowych!

Na warsztatach dzieci rozwiną swoje zdolności plastyczne oraz zainteresowanie sztuką. Twórczość stanie się dla nich, wielkim źródłem radości, formą przedstawiania, komentowania oraz kreowania rzeczywistości.

Na zajęciach powstaną dzieła niepowtarzalne i wyjątkowe. Nie tylko poddane będą dyskusji młodych twórców i nauczycieli, ale także jurorów wielu konkursów plastycznych !

Zapraszamy na przygodę ze sztuką!

Zajęcia skierowane są dla klas 4-6.

Szkolne koło sportowe

Celem zajęć szkolnego koła sportowego jest zachęcenie dzieci do czynnego uprawiania sportu i odnajdywania w nim swojej pasji oraz wyszukiwanie talentów sportowych. Na zajęciach wykorzystujemy jak najwięcej sprzętu sportowego. Dzieci uczą się zasad fair play, zasad gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokeja, dwa ognie, kwadranta. Na zajęciach koła sportowego uczymy się również podstaw gimnastyki akrobatycznej, m.in. przewrotu w przód z uniku podpartego, przewrotu w tył.

„Królowie boiska”

Celem zajęć „Królowie boiska” jest nauczenie dzieci podstaw gry w piłkę nożną, techniki oraz taktyki, stworzenie drużyny oraz przygotowanie jej do turniejów zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych. Chłopcy i dziewczęta uczą się na zajęciach, jak dokładnie podać piłkę, oddać strzał na bramkę czy wykonać zwód. Jednym z ważniejszych zadań szkółki piłkarskiej jest zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu życia przez czynne uprawianie sportu, promowanie zasad fair play, higieny osobistej oraz umiejętności współpracy w zespole.

„Handball at School”

Podstawowym celem zajęć „Handball at School” jest wszechstronny rozwój uczniów. Głównym założeniem jest nie tylko zdobywanie jak najlepszych wyników w meczach towarzyskich czy turniejach, lecz także propagowanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie młodego człowieka do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej.

Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych. O jej atrakcyjności decyduje zmienność akcji, duża liczba strzelonych bramek oraz bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Ta ciekawa gra stała się ostatnio popularna także wśród szkolnych dzieci.

 

„Mini Siatkówka”

 

 Korzyści wczesnego rozpoczynania zajęć w siatkówce związane są ze znaczącymi możliwościami kształcenia motoryki, w szczególności koordynacji ruchowej właśnie już w  wieku 9-13 . Dobra koordynacja ruchowa jest niezbędna do opanowania elementów technicznych w piłce siatkowej. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach, należy zastosować odpowiednie  metody, formy i środki. Proces nauczania gry w siatkówkę jest bardzo złożony i skomplikowany ze względu na ogromną różnorodność działań technicznych i rozwiązań taktycznych. Najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej, oczywiście od najprostszych form zabawowych, a następnie ścisłych poprzez fragmenty gry, w tym również gry małe. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania, przyjmowania odpowiedzialności.

„Piłką do kosza”

Podczas zajęć „Piłką do kosza” uczymy się gry w koszykówkę, kładąc szczególny nacisk na rozwój umiejętności ruchowych przez stosowanie zarówno ćwiczeń wszechstronnie rozwijających, jak i kształtujących sprawność specjalną. Celem zasadniczym etapu wstępnego i ukierunkowanego nie jest wyszkolenie młodziutkiego mistrza, lecz odpowiednie przygotowanie ucznia zawodnika do następnych etapów wieloletniego procesu szkoleniowego. Celem głównym programu szkolenia jest wytworzenie u dzieci nawyku aktywności fizycznej – indywidualnej i zespołowej. W trakcie treningów dzieci uczą się wszystkich elementów techniki gry. Rozwijamy cechy motoryczne: szybkość, wytrzymałość, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni, gibkość, zwinność i skoczność. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe, dostosowane do wieku ćwiczących (gry, zabawy oraz rywalizację). Duży nacisk kładziemy na wychowanie, kulturę osobistą i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Taekwon-do

Taekwon-do to oryginalny system wychowawczy wspomagający rozwój psychofizyczny człowieka, łączący tradycje Wschodu z kulturą śródziemnomorską, oparty o naturalne instynkty i potrzeby człowieka. W ramach zajęć uczymy się historii taekwon-do i jego twórcy generała Choi Hong Hi, etykiety, zasad taekwon-do, podstawowych pozycji (sogi), podstawowych technik ręcznych (son gisool), technik nożnych (bal gisool) i ćwiczeń do układów formalnych tul.

Gimnastyka akrobatyczna

Zadaniem gimnastyki akrobatycznej jest rozwijanie i doskonalenie określonych umiejętności ruchowych. Celem wysokiej specjalizacji w sporcie gimnastycznym jest opanowanie techniki sportowej i systematyczne jej doskonalenie oraz maksymalny rozwój funkcji organizmu i osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju cech psychomotorycznych.

Grupy z zajęć gimnastyki akrobatycznej będą podzielone na dwa bloki 1,5 godzinne.
Jeden przeznaczony dla uczniów na poziome podstawowym drugi natomiast dla grupy zaawansowanej.

Gimnastyka korekcyjna

Celem gimnastyki korekcyjnej jest korygowanie wad postawy, wzmacnianie mięśni posturalnych, zaszczepienie w dzieciach higienicznego i zdrowego trybu życia. Zapoznanie dzieci z zabawami i grami ruchowymi kształtującymi prawidłową sylwetkę.O uczestnictwie w zajęciach decydują zaświadczenia lekarskie z opisaną wadą postawy, które trzeba dostarczyć do 15 września do Pana Wiktora.