Pan Adrian

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel wychowania fizycznego
  • nauczyciel informatyki
  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • „MiniLogika”
    • „Komputerowy mistrz”
    • „Handball at School”

Oddział CET
Szkoła