Pani Agnieszka

Codzienny kontakt z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Z radością obserwuję, jak się rozwijają, zdobywają kolejne „szczyty”. Cieszę się, gdy mogę im w tym towarzyszyć, wspomagać ich rozwój czy pomagać w rozwiązywaniu trudności. Z drugiej strony mam szansę obserwować zmagania nauczycieli i rodziców oraz trud, jaki wkładają w wychowanie dzieci, zarówno w domu, jak i w szkole. Od wielu lat staram się ich wspierać i pomagać w realizowaniu tego niezwykłego zadania.

Doświadczenie zawodowe

  • Ukończyłam studia w roku 2005 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • W roku 2007 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Od tego czasu doskonalę się na różnego rodzaju kursach i konferencjach, takich jak „Interwencja w rodzinie w sytuacji wykorzystania seksualnego dziecka”, „Pomoc w czytaniu uczniom z trudnościami oraz z dysleksją”, „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza psychologiczna”, „Po drugiej stronie lustra, czyli jak rozumieć i radzić sobie z agresją dziecka w szkole”, „Kiedy rodzice się rozwodzą”, „Ratunek dla nieśmiałka”.
  • Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”, gdzie pracowałam do roku 2012. Do moic obowiązków należała szeroko rozumiana opieka psychologiczna nad uczniami szkół GFO.
  • W latach 2006-2007 pełniłam obowiązki psychologa szkolnego w Gdańskich Szkołach „Lingwista”. Praca w tego typu placówkach sprzyjała zdobywaniu cennych doświadczeń oraz rozwijaniu swoich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych.

Zainteresowania

  • Prywatnie mama Kacpra i Igora. Miłośniczka książek i biegania.
Informacje dodatkowe

  • psycholog

Oddział CET
Szkoła