Pani Beata

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel języka polskiego w klasach IV – VI w szkole podstawowej i liceum
 • Nauczyciel świetlicy w szkole podstawowej
 • Nauczyciel rewalidacji indywidualnej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  Kursy i szkolenia

 • Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w placówce oświatowej
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku
 • Organizacja działań wychowawczych szkoły i placówki we współpracy z rodzicami
 • Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem
 • Kurs „Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD”
 • „Zumbatomic” – twórcze rozwijanie motoryki małej i dużej
 • Cykl szkoleń „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty”
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej

Zainteresowania

 • turystyka aktywna – trekking górski oraz narciarstwo
 • literatura polska XIX wieku
 • podróże po Europie
Informacje dodatkowe

 • nauczyciel języka polskiego
 • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
  • „Odyseja umysłu”

Oddział CET
Szkoła