Pani Ewa

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów… oraz mocnych stron. Barbara Cage

Nauczyciel otwiera drzwi, a dziecko musi już wejść samo – powiedzenie chińskie.

Jestem nauczycielem Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Skończyłam też oligofrenopedagogikę.
W zawodzie pracuję ponad 25 lat i ciągle pogłębiam wiedzę w tym kierunku.

W swojej pracy staram się kierować dobrem każdego dziecka , stawiam granice oraz wyznaczam cele, których osiągnięcie pozwoli dziecku czerpać radość z nauki.

Według Antoniny de Saint- Exupey ,,Tylko dzieci wiedzą czego szukają”- a ja jako nauczyciel staram się być drogowskazem na początku ich długiej drogi życia.

Praca z dziećmi dostarcza mi nowych wyzwań. Każdy dzień jest inny , niepowtarzalny, wyjątkowy.

Będąc nauczycielem odczuwam ogromną satysfakcję mając możliwość realizowania się w pracy pedagogicznej, co jest jednocześnie zgodne z moimi zainteresowaniami.

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Oddział CET
Szkoła