Pani Grażyna

Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • „RoboLego Science Club”

Oddział CET
Szkoła