Pani Jagoda

Kocham dzieci i to właśnie one dają mi energię. W pracy nauczyciela każdy dzień jest wyzwaniem i niespodzianką. Nie można wpadać w rutynę. Dzieci bezbłędnie czują zmiany nastroju, niechęć i dystans.W pracy dydaktycznej zawsze starałam się uczyć poprzez działanie, samodzielne odkrywanie wiedzy. Jestem zwolenniczką pracy metodami aktywizującymi. Przedstawiam problem w taki sposób, aby potem same starały się dowiedzieć jak najwięcej.

Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami, gdyż uważam, że tylko wspólne działanie pozwala wpływać na prawidłowy rozwój dziecka, który w pracy pedagoga jest celem nadrzędnym.

 Doświadczenie zawodowe

  • Jestem nauczycielem Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Skończyłam też kierunek pedagogiki rewalidacyjnej.
  • Pracuję w zawodzie ponad 30 lat i nadal jest to moja pasja.

Zainteresowania

  • Lubię muzykę i śpiew i wykorzystuję chętnie swoje umiejętności w pracy na co dzień. Śpiew bardzo pomaga rozwijać wrażliwość i pamięć odtwórczą.
Informacje dodatkowe

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczyciel edukacji regionalnej

Oddział CET
Szkoła