Pani Asia

Informacje dodatkowe

  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne
    • „Bystre niedźwiadki”
    • drużyna harcerska

Oddział CET
Szkoła