Pani Karolina

Doświadczenie zawodowe
. Gdańska Fundacja Oświatowa, International School of Gdansk-nauczyciel wspomagający
. Gdańska Fundacja Oświatowa, Gdańskie Szkoły Autonomiczne-nauczyciel świetlicy
. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ” Mrowisko” – realizacja działań z zakresu profilaktyki
. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Reumatycznie i ze Stwardnieniem Rozsianym- terapeuta zajęciowy

Wykształcenie:
. Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych- studia uzupełniające magisterskie
. Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego,Wydział Nauk Społecznych-Pedagogika Terapeutyczna
. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
. Certyfikat ”Animatora Profilaktyki” uprawniających do prowadzenia działań profilaktycznych
. Warsztaty szkoleniowe ”Budowanie Koncepcji Szkoły” Gdańska Fundacja Oświatowa
.Szkolenie pt. ”Internet TAK, uzależnienie Nie” Projekt Fundacji Dzieci Niczyje
. Warsztay szkolenia zawodowego ”Kreatywna Pedagogika”
.Kreatywna Pedagogika-projekt doskonalenia zawodowego Gdańskich nauczycieli

Zainteresowania
.Ciekawa świata i ludzi, nigdy nie stoi w miejscu

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel plastyki i techniki

Oddział CET
Szkoła