Pani Karolina

Nauczanie dzieci języka angielskiego rozpoczęłam dokładnie 10 lat temu. Osobiście uważam, że nauczyciel to fascynujący zawód, który każdego dnia przynosi nowe wyzwania, uczy cierpliwości i otwartości.
Jakim jestem nauczycielem? Twórczym, ale i poszukującym, aktywnym, otwartym na wszystko co nowe, partnerskim w dialogu nauczyciel – uczeń. Na swoich zajęciach staram się tworzyć atmosferę sprzyjającą wyzwalaniu ekspresji uczniów, pobudzać ich inwencję i twórczą odkrywczość.
Praca w zawodzie nauczyciela przynosi mi ogromną satysfakcję. Entuzjazm i zadowolenie uczniów z dobrze przeprowadzonych zajęć jest motorem do dalszego działania. Warto dostrzec potencjał uczniów i sprawić, by zajęcia języka angielskiego umożliwiły im zdobycie wiedzy niezbędnej do poznawania świata. Staram się rozwijać wszystkie kompetencje językowe oraz poznawać uczniów z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych.

Doświadczenie zawodowe:
– absolwentka filologii angielskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
– wieloletnia korepetytorka dzieci i młodzieży

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel języka angielskiego

Oddział CET
Szkoła