Pani Maria

Najważniejsze są dzieci. Zawsze oddaję im serce, przekazuję wiedzę i umiejętności. Uczę dzieci uczyć się. Rozwijam u nich samodzielne i logiczne myślenie. Budzę w nich odwagę, która potrzebna jest przy udziale w konkursach i publicznych występach. Uczenie dzieci to moja pasja.

Urozmaicam życie szkolne moich uczniów swoimi zainteresowaniami. Organizuję im wycieczki piesze, rowerowe i innymi środkami komunikacji po bliższych i dalszych okolicach naszego kraju.

O moich osiągnięciach wychowawczych mogą wiele dobrego powiedzieć koleżanki i koledzy, którzy przejmują moich pupili w klasach wyższych.

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji. Ukończyłam nauczanie początkowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdyni. Wiele lat uczyłam w szkołach pań- stwowych, a następnie w niepublicznych placówkach edukacyjnych.

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Oddział CET
Szkoła