Pan Sebastian

Zawsze twierdziłem, że nauczanie to zajęcie dla odważnych, wymagające determinacji, niezliczonych pokładów energii, poświęcenia i kreatywności. Nauczyciel to również pasjonat, który musi dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Każdy dzień to dla niego wyzwanie, nowe możliwości, bo przecież historii zawsze uczymy się na nowo. Swym uczniom staram się  pokazać, że historia to nie tylko daty, pojęcia, mapy. Chcę pokazać, że dziedzina ta budzi w każdym twórcze myślenie oraz ciekawość świata, wiedzy. Rezygnując z tradycyjnego nauczania, odwołuję się do historii alternatywnej, kontrfaktycznej czy łańcuchowej.

Doświadczenie zawodowe

  • Jestem absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyłem studia pierwszego stopnia tj. historii z językiem angielskim oraz filologii klasycznej o specjalności filologia nowogrecka.
  • Studia drugiego stopnia ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Stypendysta Uniwersytetu Kreteńskiego.
  • Lektor języka nowogreckiego oraz języka angielskiego w prywatnych szkołach trójmiejskich.

Bo przecież nie znać historii, to zawsze być dzieckiem :)

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel historii

Oddział CET
Szkoła