Pan Stanisław

Jestem magistrem sztuki, ukończyłem Edukację Artystyczną w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W nauczaniu muzyki najważniejsze dla mnie jest rozwijanie wrażliwości muzycznej, oraz wartości które niesie ze sobą muzyka. Staram się korzystać z wielu środków i różnorodnych aktywności muzycznych, które pozwalają na twórcze współdziałanie z dziećmi.
Prywatnie działam w wielu chórach, często jako dyrygent oraz współtworzę projekty muzyczne, grając w nich głównie na gitarze.

Informacje dodatkowe

  • nauczyciel muzyki

Oddział CET
Szkoła