Kodowanie na dywanie

Czwartek u Odkrywców
Kodowanie na dywanie ,- tym raz odkodowaliśmy liczbę 18. Policzyliśmy ilość kubeczków użytych do powstania liczby. Stworzyliśmy pierwsze równanie.