Koncepcja dydaktyczna

Misja przedszkola

 

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

 

Dwujęzyczne Przedszkole CET to miejsce radosnej, twórczej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój. Promujemy dbanie o zdrowie, edukację sportową i lingwistyczną, zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu siebie i świata, w zdobywaniu umiejętności, odkrywaniu swoich talentów i pasji. Uczymy współdziałania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i rozwijamy kreatywność. Wspomagamy rozwój i wspieramy w pokonywaniu trudności. Rozwijamy w dzieciach optymizm oraz wzmacniamy samoocenę i poczucie własnej wartości. U nas każde dziecko jest optymistyczne i wyjątkowe.

 

Wizja przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”,
 • diagnoza inteligencji wielorakich,
 • diagnoza optymizmu,
 • stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu przez dzieci na miarę ich możliwości,
 • rozwijanie w dzieciach optymizmu,
 • wykorzystywanie aktywizujących metod podczas pracy z dziećmi,
 • praca metodą projektów edukacyjnych,
 • dwujęzyczne nauczanie języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki),
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • realizacja innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole,
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”,
 • opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci,
 • organizacja różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń: festynu, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach scenicznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym – poszukiwanie „optymistycznych sojuszników”,
 • zatrudnianie wykwalifikowanej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej,
 • stworzenie dzieciom warunków do rozwijania swoich predyspozycji.
 

Sylwetka optymistycznego przedszkolaka:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma bogatą wiedzę o świecie,
 • sprawnie porozumiewa się w języku angielskim,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • charakteryzuje go postawa szacunku i tolerancji wobec innych,
 • woli współpracę niż rywalizację,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • odróżnia dobro od zła,
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów,
 • jest empatyczny i otwarty na potrzeby innych,
 • podejmuje twórcze działania,
 • odważnie mówi o swoich potrzebach oraz wyraża własne zdanie,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest aktywny i samodzielny,
 • jest ciekawy świata,
 • jest świadomy swoich mocnych stron i zdolności,
 • nie zraża się w pokonywaniu trudności.

Call Now Button
Centrum Edukacji Twórczej

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close