Oferta Przedszkola:

 • dwujęzyczna opieka i edukacja od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30–17.30
 • pięć grup wiekowych: dwulatki, trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki (zerówki)
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli,
 • porozumiewających się z dziećmi tylko w języku angielskim – od 5 do 13 godzin tygodniowo w zależności od wieku dzieci,
 • realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w tym:
 • praca metodą projektów edukacyjnych: projekty miesięczne oraz całoroczne np. Dogoterapia, Kuchcikowo, „Ja to Ja”;
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole” (link)
 • realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Sieciaki pl, Kubusiowi Przyjaciele Natury;
 • realizacja innowacji pedagogicznych np. „Regionalne Podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce”, „Bajka w podróży” we współpracy z przedszkolami z całej Polski;
 • bogata oferta zajęć dodatkowych: j. angielski, j. hiszpański, sport, muzyka z rytmiką, taniec, szachy, kodowanie na dywanie, robotyka, religia, etyka;
 • Magia teatru – spotkanie z teatrem;
 • dni tematyczne;
 • konkursy przedszkolne, rodzinne, między przedszkolne;
 • wycieczki bliższe i dalsze…
 • uroczystości przedszkolne: pasowanie na przedszkolaka, warsztaty świąteczne z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Optymistyczny Mikołaj w przedszkolu, Dzień Rodziny, Dzień Optymizmu, Zakończenie Roku Szkolnego, Festyn Rodzinny i inne;
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych m. in. WOŚP, Jesienny Koncert dla Hospicjum, Szlachetna Paczka;
 • Klub Rodzica – rodzinne czytanie, prezentacja ciekawych zawodów, prowadzenie warsztatów tematycznych w grupach, pomoc w różnych przedsięwzięciach w przedszkolu,
 • Diagnoza dziecka: obserwacje pedagogiczne, diagnoza inteligencji wielorakich;
 • opieka psychologiczno – pedagogiczna: obserwacje, konsultacje i porady, diagnoza przyczyn trudności dzieci, zajęcia terapeutyczne m.in. terapia psychologiczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, warsztaty psychologiczne w grupach, psychopedagogizacja nauczycieli oraz rodziców;
 • opieka logopedyczna;
 • współpraca z Policją, Strażą pożarną, ratownikiem medycznym, dietetykiem i innymi ;
 • współpraca z rodzicami: spotkania z wychowawcą, konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w przedszkolu;
 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery;
  zbilansowana dieta;
 • Dwujęzyczne Przedszkole CET to bezpieczeństwo, edukacja na najwyższym poziomie oraz dużo dobrej zabawy!!!

Wszystkie zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe są zapewnione w ramach czesnego.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w przedszkolu Rodzeństwo dwojga dzieci w przedszkolu Rodzeństwo trojga dzieci w przedszkolu
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
600 PLN 600 PLN 550 PLN 600 PLN 520 PLN 200 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
650 PLN 650 PLN 550 PLN 650 PLN 520 PLN 200 PLN
Czesne w lipcu –
stawka miesięczna
550 PLN 550 PLN 550 PLN 550 PLN 520 PLN 200 PLN

Żywienie

 

1. Posiłki standardowe

Wariant Opłata dzienna Miesięczna bezzwrotna opłata z tytułu trzeciego i kolejnego rodzeństwa w przedszkolu
1. zestaw 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek 12 PLN 20 PLN
2. zestaw 2 posiłków: śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek 11 PLN 20 PLN
3. obiad 8 PLN 20 PLN
 

2. Dieta indywidualna

Wariant Opłata dzienna Miesięczna bezzwrotna opłata z tytułu trzeciego i kolejnego rodzeństwa w przedszkolu
1. zestaw 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek 15 PLN 40 PLN
2. zestaw 2 posiłków: śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek 13 PLN 40 PLN
3. obiad 9 PLN 40 PLN

Call Now Button