• dwujęzyczna opieka i edukacja od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30–17.30
 • pięć grup wiekowych: dwulatki, trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki (zerówki)
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli, porozumiewających się z dziećmi tylko w języku angielskim – od 5 do 13 godzin tygodniowo w zależności od wieku dzieci,
 • codzienne kilkugodzinne zajęcia i opieka nauczycieli dwujęzycznych
 • zajęcia sportowe – 2 godziny tygodniowo
 • zajęcia taneczne – 2 godziny tygodniowo
 • zajęcia z taekwon-do – 1 godzina tygodniowo
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne – 2 godziny tygodniowo
 • zajęcia z robotyki – 2 godziny tygodniowo
 • dwujęzyczny program „T@BLIT” – 3 godziny tygodniowo
 • gimnastyka korekcyjna – 1 godzina tygodniowo
 • warsztaty tematyczne
 • opieka neurologopedyczna
 • opieka psychologiczna
 • warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne
 • konkursy, akcje i przedsięwzięcia
 • wycieczki, wyjścia do teatru i kina
 • dużo wspaniałej zabawy!

Wszystkie zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe są zapewnione w ramach czesnego.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w przedszkolu Rodzeństwo dwojga dzieci w przedszkolu Rodzeństwo trojga dzieci w przedszkolu
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
600 PLN 600 PLN 550 PLN 600 PLN 520 PLN 200 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
650 PLN 650 PLN 550 PLN 650 PLN 520 PLN 200 PLN
Czesne w lipcu –
stawka miesięczna
550 PLN 550 PLN 550 PLN 550 PLN 520 PLN 200 PLN

Żywienie

Jedno dziecko w przedszkolu Rodzeństwo dwojga dzieci w przedszkolu Rodzeństwo trojga dzieci w przedszkolu
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Śniadanie –
stawka dzienna
2 PLN 2 PLN 1 PLN 2 PLN 1 PLN 1 PLN
Obiad –
stawka dzienna
8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 6 PLN 1 PLN
Podwieczorek –
stawka dzienna
2 PLN 2 PLN 1 PLN 2 PLN 1 PLN 1 PLN