Opieka psychologiczno-pedagogiczna
Nasi podopieczni objęci są bezpłatną pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Do zadań psychologa należy:
– obserwacja dzieci
– rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
– konsultacje oraz wspieranie pracy nauczycieli
– konsultacje dla rodziców
– organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym (dla dzieci zakwalifikowanych do takiej pomocy)
– prowadzenie zajęć warsztatowych w grupach w ramach programu „Ja to Ja”
– prowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje wychowawcze dla rodziców oraz nauczycieli.
Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą problem, rozmowa, podczas której możemy poznać najbliższe otoczenie dziecka tj. jego sytuację życiową oraz sposób funkcjonowania w różnych sytuacjach. Konsultacja psychologiczna pozwala zidentyfikować przyczynę trudności dziecka oraz wspólnie z rodzicami opracować i wprowadzić strategie zaradcze.
Kiedy należy szukać pomocy u psychologa?
Zawsze, gdy coś nas niepokoi, kiedy zachowanie dziecka nagle zmienia się lub gdy trudne zachowania utrzymują się pomimo podejmowanych przez nas działań. Na konsultację psychologiczną należy umówić się mailowo.
W jaki sposób psycholog udziela pomocy?
– wspólnie z osobami zaangażowanymi w proces wychowawczy dziecka (tj. rodzice, nauczyciele) opracowuje plan wspierania dziecka;
– przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka;
– dokonuje wstępnej diagnozy przyczyn trudności dziecka;
– kwalifikuje do zajęć terapeutycznych odbywających się na terenie przedszkola;
– kieruje do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek specjalistycznych w celu dokonania pogłębionej diagnozy

 

Agnieszka Gardzielewska – psycholog, pedagog terapeuta terapeuta (mail. psycholog@cet-edu.pl)
Natalia Iwatowicz – psycholog

 

Opieka logopedyczna
Głównym celem terapii logopedycznej jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych oraz korekta powstałych już wad wymowy i zaburzeń. Wiek przedszkolny to czas, w którym podejmowane w tym zakresie działania terapeutyczne są najbardziej efektywne. Ważne jest jednak współpraca rodziców z logopedą.

Katarzyna Binkowska – logopeda (mail. k.binkowska@cet-edu.pl)


Call Now Button