język angielski

Naukę języka angielskiego nasi wychowankowie rozpoczynają od najmłodszej grupy wiekowej. Nauczanie odbywa się na zasadzie dwujęzyczności i polega na ścisłej współpracy wychowawcy z lektorem języka angielskiego. Pracujemy z dziećmi metodą immersji językowej, której istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa. Lektor – nauczyciel języka angielskiego przebywa z dziećmi od 5 do 13 bloków edukacyjnych (w zależności od grupy wiekowej) w ciągu tygodnia w różnych momentach dnia. W tym czasie przeprowadza z dziećmi zajęcia oraz wspomaga nauczyciela w sprawowanej opiece nad dziećmi, w kontakcie z nimi, posługując się wyłącznie językiem angielskim. Nasi lektorzy korzystają w swojej pracy z autorskich programów oraz z książek i materiałów różnych wydawnictw m.in. Oxford, Longmann, Macmillan, przygotowują dzieci do prezentacji w trakcie różnych uroczystości, prezentują zwyczaje, obchodząc różne święta kultury anglosaskiej i amerykańskiej.

 

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

sport

Zajęcia sportowe dla każdej grupy przedszkolnej odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęciach są przeprowadzane różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem jak największej ilości sprzętu sportowego w celu ich urozmaicenia. Wdrażane są także ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej.

 

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

muzyka z rytmiką

Nadrzędnym celem zajęć muzyczno-rytmicznych jest umożliwienie dzieciom twórczej i odtwórczej ekspresji muzycznej i ruchowej. Na zajęciach stosujemy różne formy umuzykalniania: śpiewamy, słuchamy, gramy na instrumentach, wykonujemy ćwiczenia słuchowe i prowadzimy zabawy ruchowe. Ponadto w grupach zerowych do ćwiczeń słuchowych wykorzystujemy tablicę interaktywną.

 

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

taniec

Człowiek przez ruch wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia. Rytm i ruch zrodził taniec, który jest jedną z najstarszych form ruchowych uprawianych przez człowieka. Taniec zawsze spełniał i spełnia rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką, czynnika wpływającego na rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej człowieka i określonych cech motorycznych. Jest formą gimnastyki, która dotlenia organizm i wzmacnia serce. Poprawia też kondycję mięśni. W żywiołowym tańcu można rozładować złe emocje, agresję i frustrację.

 

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

język hiszpański

Nauka języka hiszpańskiego odbywa się przez gry, zabawy i naukę piosenek. Dzieci mają również okazję zapoznać się z tradycjami oraz kulturą Hiszpanii.

 

grupy wiekowe: 5, 6

 

częstotliwość: 4 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

język niemiecki

opis

 

grupy wiekowe: 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

piłka nożna

opis

 

grupy wiekowe: 5, 6

 

częstotliwość: 1 blok edukacyjny w ciągu 1 tygodnia

taekwon-do

Taekwon-do to oryginalny system wychowawczy wspomagający rozwój psychofizyczny człowieka, łączący tradycje Wschodu z kulturą śródziemnomorską, oparty o naturalne instynkty i potrzeby człowieka. W ramach zajęć uczymy się historii taekwon-do i jego twórcy generała Choi Hong Hi, etykiety, zasad taekwon-do, podstawowych pozycji (sogi), podstawowych technik ręcznych (son gisool), technik nożnych (bal gisool) i ćwiczeń do układów formalnych tul.

 

grupy wiekowe: 6

 

częstotliwość: 1 blok edukacyjny w ciągu 1 tygodnia

szachy

opis

 

grupy wiekowe: 6

 

częstotliwość: 1 blok edukacyjny w ciągu 1 tygodnia

robotyka

opis

 

grupy wiekowe: 5, 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 2 tygodni

ceramika

opis

 

grupy wiekowe: 5, 6

 

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 2 tygodni


Call Now Button