Aktywni Poszukiwacze, Mali Badacze
Przedmiot Podręcznik
tytuł wydawnictwo
edukacja przedszkolna „Kolekcja przedszkolaka – dziecko w swoim żywiole” Nowa Era

Radosne Bystrzaki, Pogodni Myśliciele

Przedmiot Podręcznik
tytuł wydawnictwo
edukacja przedszkolna „Kolekcja 4-latka – dziecko w świecie żywiołów” Nowa Era
język angielski „Bebop”. 1 Macmillan

Szaleni Odkrywcy

Przedmiot Podręcznik
tytuł wydawnictwo
edukacja przedszkolna „Tropiciele”. Pięciolatek WSiP
język angielski „Bebop”. 2. Ćwiczenia Macmillan

Wybuchowi Naukowcy, Pomysłowi Wynalazcy

Przedmiot Podręcznik
tytuł wydawnictwo
edukacja przedszkolna „Tropiciele sześciolatek – roczne przygotowanie przedszkolne” WSiP
język angielski „My Little Island” Pearson