• nauka w klasach 1–8
 • opieka i edukacja w godzinach 7.00–17.30
 • realizacja rozszerzonych programów nauczania na każdym etapie edukacyjnym
 • realizacja anglojęzycznych rozszerzonych programów nauczania Oxford-Cambridge
 • W związku z włączeniem zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL) oraz przygotowania do egzaminów Cambridge YLE (Young Learner Exams) naukę języka angielskiego rozszerzyliśmy:

  • w klasach 1–3 z dwóch (wymaganych przez ramowy plan nauczania MEN) do sześciu jednostek lekcyjnych tygodniowo, prowadzonych z podziałem na grupy,
  • w klasach 4–5 do siedmiu jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym sześć prowadzonych z podziałem na grupy zaawansowania oraz jedna lekcji historii prowadzonej w języku angielskim,
  • w klasach 6–8 do ośmiu jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym siedem prowadzonych z podziałem na grupy zaawansowania oraz jedna lekcji historii prowadzonej w języku angielskim.

  Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie „Programu własnego nauczania języka angielskiego” w Szkole Podstawowej CET. Mając na celu przygotowanie naszych uczniów do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim:

  • pracujemy z uczniami metodą immersji językowej, której istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa,
  • lekcje historii realizujemy na podstawie dwujęzycznego programu autorskiego w języku polskim i angielskim,
  • już od 1 klasy podczas zajęć językowych wprowadzamy elementy nauczania przedmiotowego w języku angielskim, korzystamy z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych, które stanowią pomost pomiędzy standardowym nauczaniem przyrody i matematyki, historii jako odrębnego przedmiotu a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL),
  • wspieramy dzieci w nauce czytania i pisania metodą globalną w klasach młodszych oraz z wykorzystaniem elementów fonetyki w klasach starszych, korzystamy z materiałów różnorodnych wydawnictw oraz z wielu materiałów własnych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego,
  • w klasach młodszych prowadzimy zajęcia z elementami storytelling oparte o klasykę literatury dziecięcej – Kubusia Puchatka, baśnie i bajki, w klasach starszych wprowadzamy lektury językowe – dostosowane do wieku i poziomu umiejętności uczniów opracowania klasycznych pozycji literackich, takich jak „Robin Hood”, „Wyspa Skarbów”, „Huck Finn” i inne.

  Podręczniki dobieramy pod kątem przygotowania dzieci do egzaminów Cambridge YLE – w klasach 1–3 są to „Incredible English” 1, 2, 3, zaś w klasach 4–6 – „World Quest” 1, 2, które zawierają liczne komponenty, np. CD i multi CD-ROM, ułatwiające naukę i zabawę również w domu, z rodzicami. Pracę z podręcznikami suplementujemy materiałami własnymi nauczycieli oraz pozycjami przygotowującymi do testów YLE Starters, Movers, Flyers wydawnictwa Cambridge.

 • realizacja autorskich dwujęzycznych rozszerzonych programów nauczania historii, przyrody i robotyki
 • nowoczesne, multimedialne formy pracy dydaktycznej przy wykorzystaniu tablic interaktywnych i tabletów
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 1–3 bez podziału na grupy:
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowanie fizyczne
  • muzyka
  • edukacja regionalna
  • warsztaty psychologiczne (tylko klasa 1)
  • religia lub etyka
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 1–3 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 1 godzina tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 4–5 bez podziału na grupy:
  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • dwujęzyczna historia
  • wychowanie fizyczne
  • muzyka
  • plastyka
  • technika
  • przyroda
  • religia lub etyka
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 4–5 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • język niemiecki – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 1 godzina tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
  • gimnastyka korekcyjna (dla uczniów z orzeczeniem wady postawy)
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 6–8 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • język niemiecki – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 2 godziny tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
  • gimnastyka korekcyjna (dla uczniów z orzeczeniem wady postawy)
 • zajęcia indywidualne:
  • terapia psychologiczna
  • opieka logopedyczna
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 

Oferta szkoły każdego roku ulega modyfikacji.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
800 PLN 800 PLN 680 PLN 800 PLN 580 PLN 230 PLN

Żywienie

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Obiad –
stawka dzienna
8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 20 PLN miesięcznie


Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close