• nauka w klasach 1–8
 • opieka i edukacja w godzinach 7.00–17.30
 • realizacja rozszerzonych programów nauczania na każdym etapie edukacyjnym
 • realizacja anglojęzycznych rozszerzonych programów nauczania Oxford-Cambridge
 • W związku z włączeniem zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL) oraz przygotowania do egzaminów Cambridge YLE (Young Learner Exams) naukę języka angielskiego rozszerzyliśmy:

  • w klasach 1–3 z dwóch (wymaganych przez ramowy plan nauczania MEN) do sześciu jednostek lekcyjnych tygodniowo, prowadzonych z podziałem na grupy,
  • w klasach 4–5 do siedmiu jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym sześć prowadzonych z podziałem na grupy zaawansowania oraz jedna lekcji historii prowadzonej w języku angielskim,
  • w klasach 6–8 do ośmiu jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym siedem prowadzonych z podziałem na grupy zaawansowania oraz jedna lekcji historii prowadzonej w języku angielskim.

  Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie „Programu własnego nauczania języka angielskiego” w Szkole Podstawowej CET. Mając na celu przygotowanie naszych uczniów do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim:

  • pracujemy z uczniami metodą immersji językowej, której istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa,
  • lekcje historii realizujemy na podstawie dwujęzycznego programu autorskiego w języku polskim i angielskim,
  • już od 1 klasy podczas zajęć językowych wprowadzamy elementy nauczania przedmiotowego w języku angielskim, korzystamy z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych, które stanowią pomost pomiędzy standardowym nauczaniem przyrody i matematyki, historii jako odrębnego przedmiotu a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL),
  • wspieramy dzieci w nauce czytania i pisania metodą globalną w klasach młodszych oraz z wykorzystaniem elementów fonetyki w klasach starszych, korzystamy z materiałów różnorodnych wydawnictw oraz z wielu materiałów własnych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego,
  • w klasach młodszych prowadzimy zajęcia z elementami storytelling oparte o klasykę literatury dziecięcej – Kubusia Puchatka, baśnie i bajki, w klasach starszych wprowadzamy lektury językowe – dostosowane do wieku i poziomu umiejętności uczniów opracowania klasycznych pozycji literackich, takich jak „Robin Hood”, „Wyspa Skarbów”, „Huck Finn” i inne.

  Podręczniki dobieramy pod kątem przygotowania dzieci do egzaminów Cambridge YLE – w klasach 1–3 są to „Incredible English” 1, 2, 3, zaś w klasach 4–6 – „World Quest” 1, 2, które zawierają liczne komponenty, np. CD i multi CD-ROM, ułatwiające naukę i zabawę również w domu, z rodzicami. Pracę z podręcznikami suplementujemy materiałami własnymi nauczycieli oraz pozycjami przygotowującymi do testów YLE Starters, Movers, Flyers wydawnictwa Cambridge.

 • realizacja autorskich dwujęzycznych rozszerzonych programów nauczania historii, przyrody i robotyki
 • nowoczesne, multimedialne formy pracy dydaktycznej przy wykorzystaniu tablic interaktywnych i tabletów
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 1–3 bez podziału na grupy:
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowanie fizyczne
  • muzyka
  • edukacja regionalna
  • warsztaty psychologiczne (tylko klasa 1)
  • religia lub etyka
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 1–3 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 1 godzina tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 4–5 bez podziału na grupy:
  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • dwujęzyczna historia
  • wychowanie fizyczne
  • muzyka
  • plastyka
  • technika
  • przyroda
  • religia lub etyka
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 4–5 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • język niemiecki – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 1 godzina tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
  • gimnastyka korekcyjna (dla uczniów z orzeczeniem wady postawy)
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w klasach 6–8 z podziałem na grupy:
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo
  • język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • język niemiecki – 2 godziny tygodniowo
  • informatyka – 2 godziny tygodniowo
  • basen – 1 godzina tygodniowo
  • gimnastyka korekcyjna (dla uczniów z orzeczeniem wady postawy)
 • zajęcia indywidualne:
  • terapia psychologiczna
  • opieka logopedyczna
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 

Oferta szkoły każdego roku ulega modyfikacji.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
800 PLN 800 PLN 680 PLN 800 PLN 580 PLN 230 PLN

Żywienie

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Obiad –
stawka dzienna
8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 20 PLN miesięcznie

Call Now Button