Szkoła czynna jest w godzinach 7.00–17.30.

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.15.

Niektóre z zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, fakultatywnych i sportowych mogą odbywać się przed lekcjami, w godzinach 7.30–8.15.

Niektóre z zajęć pozalekcyjnych mogą kończyć się o godz. 17.45.

Plany w przygotowaniu.