Szkoła czynna jest w godzinach 7.00–17.30.

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.15.

Niektóre z zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, fakultatywnych i sportowych mogą odbywać się przed lekcjami, w godzinach 7.30–8.15.

Niektóre z zajęć pozalekcyjnych mogą kończyć się o godz. 17.45.

Pobierz: plan lekcji klasy 1a

Pobierz: plan lekcji klasy 1b

Pobierz: plan lekcji klasy 2a

Pobierz: plan lekcji klasy 2b

Pobierz: plan lekcji klasy 3a

Pobierz: plan lekcji klasy 3b

Pobierz: plan lekcji klasy 4a

Pobierz: plan lekcji klasy 4b

Pobierz: plan lekcji klasy 5a

Pobierz: plan lekcji klasy 5b

Pobierz: plan lekcji klasy 5c

Pobierz: plan lekcji klasy 6a

Pobierz: plan lekcji klasy 6b

Pobierz: plan lekcji klasy 7