„Szach i mat”

Na zajęciach „Szach i mat” uczniowie zgłębiają tajniki gry w szachy, rozwiązują zadania szachowe, rozgrywają i analizują partie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla początkujących szachistów, jak i dla tych, którzy opanowali już zasady poruszania się bierek. Ukoronowaniem pracy w grupach jest odbywający się co roku turniej szachowy – Mistrzostwa Szkoły Podstawowej CET w Szachach.

„Odyseja umysłu”

„Odyseja umysłu” to program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind, mający na celu inspirowanie kreatywnego rozwoju i krytycznego myślenia przez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów. Program „Odyseja umysłu” jest realizowany w dwóch drużynach warsztatowych działających w Szkole Podstawowej CET przez odpowiednio wyszkolonego trenera. Tworzymy pierwszą grupę wiekową – uczniów szkoły podstawowej. Na zadania realizowane przez naszą grupę składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Uczestnicy zajęć samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy.

Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są:

 • samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich),
 • odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania,
 • szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

„Wyrusz z nami w podróż, jaką jest edukacja!” – to motto programu „Odyseja umysłu”, które motywuje nas do pracy podczas zajęć.

 

„Mistrzowie kodowania”

„Mistrzowie kodowania” to ogólnopolski program mający na celu rozwiniecie umiejętności programowania od najmłodszych lat. Przez pierwsze osiem tygodni zajęć uczniowie poznają wszystkie moduły programowania, aby następnie tworzyć własne aplikacje lub gry za pomocą przyjaznego środowiska programistycznego Scratch.

„Mały Programista”

Zajęcia dedykowane dla klas I-III

 • Nauka programowania w grze Scottie Go!
 • Nauka programowania w grach programistycznych dla dzieci na Ipadach.
 • Nauka programowania w Scratch Junior
 • Nauka programowania na zestawach Cyfrowe Miasto

 

„Komputerowy Mistrz”

Zajęcia skierowane dla uczniów klas I-IV

 • Praca z wyszukiwarką internetową
 • Zabawy z mapami Google
 • Praca z edytorem grafiki
 • Tworzenie grafiki w programie Canva
 • Obsługa systemu operacyjnego Windows
 • Poznawanie elementów  tworzących zestaw komputerowy
 • Praca z kamerą cyfrową
 • Nagrywanie i montaż filmów
 • Tworzenie filmów w technice poklatkowej
 • Gry edukacyjne na Ipadach
 • Budowanie Cyfrowego Miasta
 • Praca z edytorem tekstu
 • Zabawy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Zakładanie stron internetowych w systemie Blogger, WordPress
 • Zabawy programistyczne w języku Scratch.

 

„RoboLego Science Club”

Zajęcia „RoboLego Science Club” to zajęcia robotyki prowadzone przy użyciu klocków Lego sterowanych za pomocą stworzonych przez siebie programów.

Lego WeDo to najlepsze narzędzie do nauki robotyki we wczesnym etapie rozwoju. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności manualne a z czasem poznają zagadnienia z robotyki, matematyki oraz programowania.

Starsze dzieci korzystają z bardziej zaawansowanych narzędzi do nauki robotyki (Lego EV3). Przeważnie są to zajęcia tematyczne prowadzone w grupach dwu- lub trzyosobowych, podczas których uczniowie pracują przy dłuższym (czasami kilkutygodniowym) projekcie.

 

Mecze matematyczne

 

Zajęcia są kierowane dla uczniów od IV-VII klasy Szkoły Podstawowej CET w Kowalach. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia będą się przygotowywać do konkursu matematycznego organizowanego przez Stowarzyszenie,, bez rutyny” wraz z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Pomorskie Mecze Matematyczne to, jedyne w swoim rodzaju, drużynowe konkursy matematyczne: prowadzone są w formule, która wspaniale promuje zarówno samą matematykę, jak i zajmowanie się matematyką, oraz przede wszystkim uczniów, ich nauczycieli i macierzyste szkoły. Każdy mecz, bo o takiej rywalizacji tu mowa, poprzez swoją oprawę, staje się świętem matematyki w danej szkole. Rozgrywki owocują nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczycielami i szkołami, współpracą kółek matematycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi wydarzeniami. Pamiętamy też, że mecz to nie tylko rywalizacja ale także fantastyczna okazja by nauczyć się czegoś nowego, by zdobyć doświadczenia w publicznych wystąpieniach oraz prezentowaniu własnych racji.Nauczycielki matematyki SP CET zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas IV – VII.

 

Koło matematyczne „MŁODY MATEMATYK”

Zajęcia są kierowanie dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej CET w Kowalach. Treści programu koła matematycznego będą dostosowane do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Głównym celem tych
zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz umożliwianie uzyskania wiedzy na wyższym poziomie, a także twórcza zabawa z matematyką. W roku szkolnym zajęcia zdobyły CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO, w tym roku szkolny także będę wraz z uczniami walczyć o taki certyfikat. Przygotowane zadania i ćwiczenia będą miały na celu rozbudzanie ciekawości ucznia oraz jego zainteresowań a także rozwijanie logicznego myślenia, zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i samo uczenia się jak i twórczej
pracy. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas III SP Cet na zajęcia.

„Spotkania z Fizyką”

Spotkania z Fizyką – skierowane do uczniów klasy 7. Pozwolą przygotować się do Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z fizyki (2019/2020). Będziemy przeprowadzać doświadczenia oraz rozwiązywać zadania wykraczające poza materiał realizowany na lekcjach. Dodatkowo postaramy się rozwijać zainteresowania interdyscyplinarne z innych przedmiotów, tam gdzie fizyka przychodzi z pomocą.

„Dlaczego? Badamy, doświadczamy”

Celem zajęć będzie pobudzanie uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie ich zainteresowań, a także przygotowanie do dalszej edukacji. przyrodniczej. W czasie trwania zajęć wspólnie poprzez doświadczenia, obserwacje czy dyskusję postaramy się dowiedzieć między innymi co łączy plastikową butelkę z polarową bluzą, dlaczego istnieją strefy czasowe, a także co kryją w sobie żelkowe misie. Podczas zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik Zajęcia skierowane do uczniów klas I – III.

„Biolodzy w szkole”

Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas III -V, chcących poszerzyć swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Poprzez doświadczenia, gry dydaktyczne i animacje uczniowie będą poznawać treści z zakresu biologii. Tak aby na kolejnych etapach edukacji biologia nie sprawiała im problemów. Podczas zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego
Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.

„Biochemicy w szkole”

Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas VI -VII, chcących poszerzyć swoje zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i chemii. Poprzez doświadczenia, gry dydaktyczne i animacje uczniowie będą poznawać treści z zakresu biologii i chemii, a również szukać między nimi zależności. Celem tych zajęć jest utrwalanie wiedzy, jak również jej pogłębianie, aby w kolejnych etapach nauka biologii i chemii stawała się przyjemnością. Podczas
zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.

 

 

 

„Kółko dziennikarskie ”

Celem działania kółka dziennikarskiego jest wyposażenie uczniów  w podstawową wiedzę i umiejętności , które umożliwią redagowanie gazetki szkolnej.

Uczestnictwo w zajęciach zakłada zdobywanie przez młodych dziennikarzy umiejętności współpracy w grupie, planowanie, organizowanie pracy, doskonalenie komunikacji, przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu, rozumienie roli i natury mediów we współczesnym świecie, umiejętność  argumentowania i formułowania sądów, doskonalenie selekcjonowania informacji, szkolenie zasad ortografii i interpunkcji, dbanie o estetykę i formę graficzną tekstu, rozpowszechnianie twórczości własnej  , promowanie talentów.

Uczniowie będą szkolić poruszanie się po zasobach Internetu w celu zdobywania, selekcjonowania i opracowywania informacji.

Udział w pracach kółka ma umożliwić umiejętność wyrażania własnych przeżyć i przemyśleń, budować  przywiązanie do szkoły, do grupy, poprzez wspólne działania ukierunkowane na dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły, przeprowadzanie wywiadów z rówieśnikami i nauczycielami, informowanie o konkursach.

Program zajęć będzie uwzględniał także elementy retoryki jako sztuki  sprawnego, pięknego, logicznego  posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

Uczniowie na zajęciach poznają terminologię dziennikarską, konstrukcję gatunków dziennikarskich oraz zdobędą wiedzę praktyczną, która umożliwi wydawanie ze stała częstotliwością gazetki szkolnej, której nazwę uczestnicy kółka ustalą na zajęciach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV- VI.

„Klub Globtrottera”

Zajęcia skierowane do ucznia chcącego poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności z zakresu szeroko pojętych treści nauk przyrodniczych. W trakcie zajęć będziemy między innymi wykonywać wszelakie doświadczenia i eksperymenty, a także nabędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne podczas planowania podróży i wycieczek. Między innymi zaplanujemy wycieczkę do Tajlandii, a także dowiemy się co niebezpiecznego może nas spotkać w Australii. Sprawdzimy się czy Hawaje to tylko wulkany oraz dlaczego to właśnie w Nowej Zelandii nakręcono Władcę Pierścieni. A czy potrafiłbyś / potrafiłabyś przetrwać w lesie tylko z niezbędnym ekwipunkiem? Poznamy sztukę wędrowania z plecakiem i biwakowania w terenie.

 

„eTwinning Club ”

If you like working in groups have ideas for different projects, want to be in online touch with friends from other countries come and join our club

„Ole!”

Nauka poprzez muzykę?? Tak! Uczenie się języka poprzez słuchanie piosenek to jeden z najprzyjemniejszych i najefektywniejszych sposobów na poszerzenie zasobu słownictwa, ćwiczenie wymowy, rozumienia ze słuchu, a nawet poprawnej pisowni. Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość języka hiszpańskiego, a do tego kochasz śpiewać, to kółko jest właśnie dla Ciebie!

 

 

Danke 3

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego dla zaawansowanych, to kurs dla uczniów klas  5 i 6 , którzy chcą kontynuować swoją przygodę z językiem niemieckim.  Na zajęciach będziemy poszerzać dotychczas poznane słownictwo i zwroty oraz dążyć do swobodnego komunikowania się w języku niemieckim

„Koło filozoficzne”

Na zajęciach tych zamierzam wprowadzać uczniów w podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się filozofia. Będą to kwestie, które młodych ludzi zaczynają zastanawiać i o których będziemy uczyli się rozmawiać. Uczniowie zapoznają się z postaciami największych myślicieli i ich poglądami od starożytnej Grecji począwszy na współczesności skończywszy.

„Historyczny Escape Room”

Zajęcia przeznaczone są  uczniów klas IV-VII. Escape room, zwany też pokojem zagadek, to forma coraz bardziej popularnej zabawy, w której gracz ma w określonym czasie opuścić pomieszczenie, w którym jest zamknięty. Aby znaleźć drogę wyjścia musi rozwiązać szereg zagadek.

Celem naszych zajęć będzie stworzenie szkolnego escape roomu, o tematyce historycznej.

Tematyka ta będzie zależna od upodobań historycznych uczestników, tak by praca nad projektem sprawiała im jak największą przyjemność. Wspólnie tworzyć będziemy zagadki i łamigłówki historyczne, dobierać rekwizyty, szukać rozwiązań historycznych, aranżować miejsca, tak by stworzyć wspólny pokój zabaw. Roczne przygotowania uwieńczone będą dekoracją jednej z klas szkolnych, w której to, każda z klas będzie musiała zmierzyć się z prawdą historyczną.

„Największe konflikty świata”

Zajęcia dodatkowe z historii zatytułowane „Największe konflikty świata”, przeznaczone są dla uczniów klas V- VIII. W trakcie zajęć omówimy największe konflikty zbrojne, które odcisnęły swe piętno nie tylko na historii świata, ale i zwykłych ludzi. Każdy z nich zmienił oblicze człowieka, zmienił perspektywę jego myślenia. Część zajęć poświęcona będzie konfliktom zbrojnym po 1945 roku. Dzięki temu nasi uczniowie będą w stanie poznać historię takich państw jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny czy Japonia, zagłębiając się dodatkowo w życie zwykłych ludzi, którzy bardzo często byli ofiarami tych wojen.

 

„Bystre niedźwiadki”
Drużyna harcerska

„Śpiewajmy razem”

Na zajęciach „Śpiewajmy razem” będziemy uczyć się śpiewu zbiorowego i indywidualniego.

 

 

Chór Szkolny Vivo

Miejsce w którym razem będziemy się bawić muzyką, szlifować słuch, emisję głosu ale przede wszystkim śpiewać ile dusza zapragnie. Trenujemy śpiewanie i solo i harmonicznie. Repertuar jest zróżnicowany, zawierający utwory poważne, patriotyczne oraz na uroczyste okazje ale również rozrywkowe. Planujemy jak najwięcej występów. Zespół przeznaczony dla dzieci od klasy 3 wzwyż.

Zrób to Sam

Zajęcia dodatkowe ‘’Zrób to Sam’’ skierowane są do uczniów klas młodszych. Będą to zajęcia o tematyce plastyczno-technicznej rozwijające kreatywność i zmysł artystyczny, podczas zajęć dodatkowych dzieci będą miały szansę zapoznać się z nowymi technikami. Stopień trudności przewidzianych zadań, będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Prowadzącą zajęcia będzie nauczyciel plastyki i techniki Pani Karolina.

 

Nauka gry na gitarze Hendrix

Uczymy się grać na gitarze od podstaw, nauki akordów, ćwiczeń rytmicznych , łatwych piosenek poprzez trudniejsze kompozycje, ćwiczenie utworów na dwie gitary, improwizacje muzyczne.

Grupa przeznaczona dla wszystkich uczniów klas podstawowych.

 

„Klub cheerleaderek”

Zajęcia doskonale rozwijające nasze umiejętności wokalno-rytmiczne. Nauczymy się ciekawych utworów, do których będziemy mogli stworzyć własną choreografię taneczną.

Pracownia ceramiki

Na zajęciach z ceramiki, dzieci będą pracowały z gliną. Na początku poznamy ten, nowy i ciekawy naturalny surowiec, dający ogromne możliwości. Glina jest niezwykłym i plastycznym materiałem, dzięki któremu dzieci odkrywają świat i swoje możliwości plastyczne, tworzą niezwykłe przedmioty, rzeźby, postacie, zwierzęta, pobudzając w ten sposób nieograniczoną wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie podczas zajęć, wyciszają się, stymulują swoją sprawność manualną ( co wpływa także na umiejętność pisania), budują poczucie własnej wartości i swoich umiejętności.

Na zajęciach ceramicznych, nauczymy się jak zaplanować i zaprojektować naczynie, nauczymy się cierpliwości i kreatywności, aby przystąpić do tworzenia indywidualnych, unikatowych form i naczyń, które ostatecznie zostaną wypalone w piecu.

Zajęcia z ceramiki, sprawiają dzieciom, przede wszystkim ogromną frajdę!!!!!

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach, grupa I -uczniowie klas 1-3,
grupa II- uczniowie klas 4-6.

Zapraszamy na niezwykłą przygodę z ceramiką!!!!!!

Szkolne koło sportowe

Celem zajęć szkolnego koła sportowego jest zachęcenie dzieci do czynnego uprawiania sportu i odnajdywania w nim swojej pasji oraz wyszukiwanie talentów sportowych. Na zajęciach wykorzystujemy jak najwięcej sprzętu sportowego. Dzieci uczą się zasad fair play, zasad gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokeja, dwa ognie, kwadranta. Na zajęciach koła sportowego uczymy się również podstaw gimnastyki akrobatycznej, m.in. przewrotu w przód z uniku podpartego, przewrotu w tył.

„Królowie boiska”

Celem zajęć „Królowie boiska” jest nauczenie dzieci podstaw gry w piłkę nożną, techniki oraz taktyki, stworzenie drużyny oraz przygotowanie jej do turniejów zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych. Chłopcy i dziewczęta uczą się na zajęciach, jak dokładnie podać piłkę, oddać strzał na bramkę czy wykonać zwód. Jednym z ważniejszych zadań szkółki piłkarskiej jest zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu życia przez czynne uprawianie sportu, promowanie zasad fair play, higieny osobistej oraz umiejętności współpracy w zespole.

„Handball at School”

Podstawowym celem zajęć „Handball at School” jest wszechstronny rozwój uczniów. Głównym założeniem jest nie tylko zdobywanie jak najlepszych wyników w meczach towarzyskich czy turniejach, lecz także propagowanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie młodego człowieka do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej.

Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych. O jej atrakcyjności decyduje zmienność akcji, duża liczba strzelonych bramek oraz bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Ta ciekawa gra stała się ostatnio popularna także wśród szkolnych dzieci.

 

„Mini Siatkówka”

 

 Korzyści wczesnego rozpoczynania zajęć w siatkówce związane są ze znaczącymi możliwościami kształcenia motoryki, w szczególności koordynacji ruchowej właśnie już w  wieku 9-13 . Dobra koordynacja ruchowa jest niezbędna do opanowania elementów technicznych w piłce siatkowej. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach, należy zastosować odpowiednie  metody, formy i środki. Proces nauczania gry w siatkówkę jest bardzo złożony i skomplikowany ze względu na ogromną różnorodność działań technicznych i rozwiązań taktycznych. Najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej, oczywiście od najprostszych form zabawowych, a następnie ścisłych poprzez fragmenty gry, w tym również gry małe. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania, przyjmowania odpowiedzialności.

„Piłką do kosza”

Podczas zajęć „Piłką do kosza” uczymy się gry w koszykówkę, kładąc szczególny nacisk na rozwój umiejętności ruchowych przez stosowanie zarówno ćwiczeń wszechstronnie rozwijających, jak i kształtujących sprawność specjalną. Celem zasadniczym etapu wstępnego i ukierunkowanego nie jest wyszkolenie młodziutkiego mistrza, lecz odpowiednie przygotowanie ucznia zawodnika do następnych etapów wieloletniego procesu szkoleniowego. Celem głównym programu szkolenia jest wytworzenie u dzieci nawyku aktywności fizycznej – indywidualnej i zespołowej. W trakcie treningów dzieci uczą się wszystkich elementów techniki gry. Rozwijamy cechy motoryczne: szybkość, wytrzymałość, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni, gibkość, zwinność i skoczność. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe, dostosowane do wieku ćwiczących (gry, zabawy oraz rywalizację). Duży nacisk kładziemy na wychowanie, kulturę osobistą i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Gimnastyka akrobatyczna

Zadaniem gimnastyki akrobatycznej jest rozwijanie i doskonalenie określonych umiejętności ruchowych. Celem wysokiej specjalizacji w sporcie gimnastycznym jest opanowanie techniki sportowej i systematyczne jej doskonalenie oraz maksymalny rozwój funkcji organizmu i osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju cech psychomotorycznych.

Grupy z zajęć gimnastyki akrobatycznej będą podzielone na dwa bloki 1,5 godzinne.
Jeden przeznaczony dla uczniów na poziome podstawowym drugi natomiast dla grupy zaawansowanej.

Gimnastyka korekcyjna

Celem gimnastyki korekcyjnej jest korygowanie wad postawy, wzmacnianie mięśni posturalnych, zaszczepienie w dzieciach higienicznego i zdrowego trybu życia. Zapoznanie dzieci z zabawami i grami ruchowymi kształtującymi prawidłową sylwetkę.O uczestnictwie w zajęciach decydują zaświadczenia lekarskie z opisaną wadą postawy, które trzeba dostarczyć do 15 września do Pana Wiktora.